Бифрен

Побочные эффекты

Бифрен — системное лекарственное средство, которое проходит через весь организм и способен оказывать действие на внутренние органы. В первые дни после начала приема препарат способен вызывать следующие побочные эффекты:

 • Обострения хронических заболеваний желудка;
 • Болезненные ощущения в печени или окружающей этот орган области;
 • Быстрая утомляемость;
 • Выраженная сонливость;
 • Кожные аллергические реакции.

Лекарство Бифрен отличается слабо выраженной токсичностью. При дозировке до 6 г. в сутки средство практически не влияет на организм и сохраняет нормальную работу печени. Опасная доза — 7-14 грамм в сутки.

При длительном применении в таком количестве препарат нарушает работу печени и приводит к симптомам передозировки: тошноте, рвоте, выраженной сонливости. В тяжелых случаях развивается артериальная гипертензия и острая печеночная недостаточность.


Если вы заметили у себя или близкого человека симптомы передозировки, немедленно промойте желудок и обратитесь к врачу (при развивающейся недостаточности почек или артериальной гипертензии).

Фармакотерапевтична група

Психостимулятори та ноотропні засоби. Код АТС N06B X.

Біфрен є похідним γ-аміномасляної кислоти та фенілетиламіну. Домінуючою є його антигіпоксична та антиамнестична дія. Має транквілізуючі властивості, стимулює пам’ять і навчання, підвищує фізичну працездатність; усуває психоемоційне напруження, тривожність, страх і поліпшує сон; подовжує та посилює дію снодійних, наркотичних, нейролептичних і протисудомних засобів. Не впливає на холіно- та адренорецептори. Препарат подовжує латентний період і скорочує тривалість і вираженість ністагму. Помітно зменшує прояви астенії та вазовегетативні симптоми, включаючи головний біль, відчуття тяжкості в голові, порушення сну, дратівливість, емоційну лабільність, підвищує розумову працездатність. На відміну від транквілізаторів під впливом Біфрену поліпшуються психологічні показники (увага, пам’ять, швидкість і точність сенсорно-моторних реакцій). У хворих з астенією і в емоційно лабільних пацієнтів вже з перших днів терапії препаратом поліпшується самопочуття, підвищується інтерес та ініціатива, мотивація до активної діяльності без седативного ефекту чи збудження. Встановлено, що Біфрен, застосовуваний після черепно-мозкової травми, збільшує кількість мітохондрій перифокально та поліпшує біоенергетику мозку. При наявності уражень серця та шлунка Біфрен нормалізує процеси пероксидації ліпідів.

Препарат добре всмоктується після перорального прийому та добре проникає у всі тканини організму, добре проходить крізь гематоенцефалічний бар’єр. Розподіл у печінці та нирках близький до рівномірного, а в мозку та крові – нижче рівномірного. За 3 години помітну кількість введеного фенібуту виявляють у сечі, одночасно концентрація препарату у тканині мозку не зменшується, його виявляють у мозку ще за 6 годин. Наступного дня фенібут можна виявити лише в сечі; його знаходять у сечі ще за 2 дні після прийому, але виявлена кількість становить лише 5 % від введеної дози. Найбільше зв’язування фенібуту відбувається в печінці (80 %), воно не є специфічним. При повторному введенні кумуляції не спостерігають.

Спосіб застосування та дози

Застосовують внутрішньо перед вживанням їжі, запиваючи водою.

Дорослим призначають по 250-500 мг 3 рази на добу. Вищі разові дози: для дорослих – 750 мг, для пацієнтів віком від 60 років – 500 мг. Курс лікування становить 4-6 тижнів.

Дітям віком від 11 років – по 250 мг 2-3 рази на добу.

Біфрен можна комбінувати з іншими психотропними засобами, що збільшує його ефективність. У такому разі можна зменшити дозу Біфрену та інших препаратів, які одночасно застосовуються.

Для купірування алкогольного абстинентного синдрому Біфрен у перші дні лікування призначають по 250-500 мг 3 рази на день і 750 мг на ніч з поступовим зниженням добової дози до звичайної для дорослих.

Для усунення запаморочення при дисфункції вестибулярного апарату інфекційного генезу (отогенний лабіринтит) і хвороби Меньєра у період загострення Біфрен призначають по 750 мг 3 рази на день протягом 5-7 днів, при зменшенні вираженості вестибулярних розладів – по 250-500 мг 3 рази на добу протягом 5-7 днів, а потім – по 250 мг 1 раз на добу протягом 5 днів. При відносно легкому перебігу захворювань Біфрен застосовують по 250 мг 2 рази на добу протягом 5-7 днів, а потім – по 250 мг 1 раз на добу протягом 7-10 днів.

Для усунення запаморочення при дисфункціях вестибулярного апарату судинного та травматичного генезу Біфрен призначають по 250 мг 3 рази на добу протягом 12 днів.

Для профілактики захитування в умовах морського плавання призначають у дозі

250-500 мг одноразово за одну годину до передбачуваного початку захитування при появі перших симптомів морської хвороби. Дія Біфрену посилюється при збільшенні дози препарату. При наявності виражених проявів морської хвороби (блювання, нудота) застосування препарату є малоефективним навіть у дозі 750-1000 мг.

Для комплексного лікування жінок з остеохондрозом шийно-грудного відділу хребта та клімактеричними розладами призначають по 250 мг 3 рази на добу протягом перших 2 тижнів, наступні 2 тижні – по 250 мг 2 рази на добу. У разі помірної вираженості вертебрального больового синдрому та клімактеричних розладів рекомендується застосування Біфрену у дозі 500 мг (250 мг 2 рази) щоденно протягом 4 тижнів комплексного лікування остеохондрозу.

Якщо прийом одної або кількох доз був пропущений, продовжують прийом у раніше призначених дозах, при необхідності або при погіршенні самопочуття хворому слід проконсультуватися з лікарем.

Противопоказанния:

повышенная чувствительность к компонентам препарата. Острая почечная недостаточность. Детский возраст до 11 лет.

Побочные действия:

после первого применения препарата возможны сонливость, тошнота, головокружение, головная боль.

Редко — аллергические реакции (кожная сыпь, зуд).

Способ применения и дозы:

внутрь перед едой, запивая водой.

Взрослым назначают по 250–500 мг 3 раза в сутки. Высшие разовые дозы: для взрослых — 750 мг, для пациентов старше 60 лет — 500 мг. Курс лечения составляет 4–6 нед.
Детям в возрасте от 11 лет — по 250 мг 2–3 раза в сутки.

Бифрен можно комбинировать с другими психотропными средствами, это повышает его эффективность. При этом можно снизить дозу Бифрена и других одновременно применяемых препаратов.

Для купирования алкогольного абстинентного синдрома Бифрен в первые дни лечения назначают по 250–500 мг 3 раза в сутки и 750 мг на ночь с постепенным снижением суточной дозы до обычной для взрослых.

Для устранения головокружения при дисфункции вестибулярного аппарата инфекционного генеза (отогенный лабиринтит) и болезни Меньера в период обострения Бифрен назначают по 750 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней, при уменьшении выраженности вестибулярных расстройств — по 250–500 мг 3 раза в сутки в течение 5–7 дней и затем — по 250 мг 1 раз в сутки на протяжении 5 дней. При относительно легком течении заболеваний Бифрен принимают по 250 мг 2 раза в сутки в течение 5–7 дней, а затем — по 250 мг 1 раз в сутки в течение 7–10 дней.

Для устранения головокружения при дисфункции вестибулярного аппарата сосудистого и травматического генеза Бифрен назначают по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении 12 дней.

Для профилактики укачивания в условиях морского плавания назначают в дозе 250–500 мг однократно за час до предполагаемого начала качки при появлении первых симптомов морской болезни. Действие Бифрена усиливается при повышении дозы препарата. При наличии выраженных проявлений морской болезни (рвота, тошнота) назначение препарата малоэффективно даже в дозе 750–1000 мг.

Для комплексного лечения женщин с остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника и климактерическими расстройствами назначают по 250 мг 3 раза в сутки в течение первых 2 нед, в следующие 2 нед — по 250 мг 2 раза в сутки. В случае умеренной выраженности вертеброгенного болевого синдрома и климактерических расстройств рекомендуется применение Бифрена в дозе 500 мг (250 мг 2 раза в сутки) ежедневно в течение 4 нед комплексного лечения остеохондроза.

Если прием одной или нескольких доз был пропущен, продолжают прием в ранее назначенных дозах, при необходимости или при ухудшении самочувствия больному следует проконсультироваться с врачом.

Особые указания:

следует соблюдать осторожность больным с патологией пищеварительного тракта из-за раздражительного действия препарата. Этим больным назначают препарат в сниженных дозах

При длительном применении контролируют клеточный состав крови, показатели функциональных печеночных проб.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата в период беременности или кормления грудью противопоказано, так как нет достаточных данных относительно применения препарата в этот период.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, у которых во время лечения препаратом возникают сонливость, головокружение или другие нарушения со стороны ЦНС, следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.

Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте старше 11 лет.

Взаимодействие:

Бифрен можно применять с другими лекарственными средствами, в том числе с транквилизаторами и нейролептиками, поскольку их эффекты могут взаимно усиливаться.

Перед применением препарата Бифрен проконсультируйтесь с врачом!

Принцип действия

Препарат относится к группе антигипоксантов и антиамнестических средств. Антигипоксанты предупреждают гипоксию (недостаток кислорода), поддерживают энергетический обмен и убирают излишки кислорода в организме.

Антиамнестические препараты усиливают мыслительные и познавательные способности. Таблетки Бифрен обладают свойствами обоих групп и назначаются пациентам с нарушениями внимания и памяти.

Помимо этого средство обладает транквилизирующими (успокаивающими) свойствами. Регулярное применение Бифрена помогает добиться следующих результатов:

 • Общего улучшения организма и повышения выносливости при физической работе;
 • Повышения умственных способностей, улучшения памяти и обучаемости;
 • Успокаивает, снимает повышенную тревожность и избавляет от бессонницы;
 • Уменьшает выраженность нистагма (непроизвольные движения глаз, обычно часто повторяющиеся);
 • Повышает умственную работоспособность;
 • Влияет на эмоциональную неустойчивость, делая ее менее выраженной;
 • Помогает справиться с раздражительностью, иррациональными страхами и тревогами.

В отличие от транквилизаторов, средство не приводит к заторможенному и апатичному состоянию. Препарат оказывает обратный эффект: человек становится более инициативным,проявляет искреннее желание работать или учиться. У ранее апатичного человека возвращается интерес к старым увлечениям, однако повышенной возбудимости не наблюдается.

Аналоги в России и Украине

Если у вас непереносимость компонентов препарата или другие трудности, препятствующие его применению Бифрена, аналоги в Украине, России и других близлежащих странах станут подходящей альтернативной лекарственного средства. Предлагаем ознакомиться с аналогичными препаратами в подборке ниже.

Церебролизин

Препарат представляет собой комплекс низкомолекулярных нейропептидов, которые оказывают свое действие напрямую на нервные клетки. Оказывает положительное влияние на мыслительные функции, способности к концентрации и запоминанию новой информации. Назначается в следующих случаях:

 • Задержка умственного развития у детей и подростков;
 • Депрессивные и тревожные состояния;
 • Ишемический инсульт;
 • Повреждения спинного и головного мозга в результате травмирования;
 • Дефицит внимания и гиперактивность;
 • Болезнь Альцгеймера;
 • Синдром деменции различной тяжести.

Стоимость средства в России — от 1100 рублей, в Украине — 359,82 гривен.

Пирацетам

Это ноотропное средство старого поколения. Это первое в истории средство, относящееся к данной группе. Востребованным оно остается и в наши дни. Оно улучшает кровообращение, помогает справиться с неврологическими и когнитивными нарушениями. Препарат назначается для:

 • Профилактики инсультов у пожилых людей;
 • Коррекции поведения у гиперактивных детей с дефицитом внимания;
 • Уменьшения выраженности абстинентного синдрома у людей с алкогольной и наркотической зависимостью.

Препарат противопоказан при индивидуальной непереносимости, в период вынашивания и вскармливания ребенка, при геморрагическом инсульте, психомоторном возбуждении, острой и хронической почечной недостаточности

При нарушения гемостаза, хирургическом вмешательстве и сильном кровотечении препарат принимается с осторожностью и только после консультации специалиста

Стоимость лекарства в России — от 50 рублей, в Украине его можно приобрести от 13,34 гривен.

Глицин Био

Препарат представляет собой заменимую аминокислоту, которая регулирует обмен веществ в мозговых тканях. Регулирует работу глутаматных рецепторов. В результате человек становится спокойным, справляется с агрессией, психоэмоциональным возбуждением. Препарат помогает справиться со страхами и тревожными состояниями, что помогает справиться с хронической бессоницей.

Глицин Био назначается в следующих случаях:

 1. При отклонениях в поведении у детей и подростков;
 2. Нарушениях внимания и памяти;
 3. Снижении умственной работоспособности;
 4. Органических заболеваниях нервной системы;
 5. Нарушения сна, связанные с вегетативной дистонией и алкогольной зависимостью.

Противопоказан пациентам с артериальной гипотензией и непереносимостью основных компонентов. Возможны аллергические реакции в виде высыпаний на коже.

Стоимость лекарства в России — от 30 рублей, в Украине — от 14 гривен.

Аналоги препарата

В том случае, если препарат Бифрен не подошел пациенту по противопоказаниям или другим критериям, врач должен рассмотреть заменители и выбрать оптимальный вариант. Аналогами могут быть препараты с идентичным составом, а также различные по действующим веществам средства, но со схожим принципом действия (синонимы).

К Бифрену в качестве аналогов могут выступать такие препараты, как:

Данные препарат обладают идентичным главным веществом, а значит, предполагают схожие данные в инструкции. Подбирать аналог Бифрену может только лечащий врач, основываясь на индивидуальных особенностях организма пациента.

Условия хранения

Бифрен следует хранить вдали от детей, в сухом, темном месте при температуре 25 градусов в течение 2-х лет со дня выпуска медикамента.

В продаже существует несколько полных аналогов препарата Бифрен:

 1. Анвифен. Это ноотропный препарат, который оказывает транквилизирующее, антиагрегантное, антиоксидантное и противосудорожное действие. Лекарство положительно влияет на функцию головного мозга, улучшает его кровоснабжение и метаболизм веществ в нем. На фоне терапии проходят головные боли, ощущения тяжести в голове, исчезает раздражительность, улучшается настроение и память, появляется интерес к жизни, нормализуется качество сна, повышается умственная и физическая работоспособность. У детей старше 3-х лет препарат применяется для лечения заикания, тиков и энуреза. Анвифен, также и Бифрен запрещен беременным и кормящим.
 2. Ноофен. Это качественный латвийский аналог препарата Бифрен, который выпускается в капсулах. Оба лекарства прописывают при одних и тех же заболеваниях, главное отличие между ними, что Ноофен можно применять у детей старше 8 лет.
 3. Фенибут-Лект. Это психостимулирующее и ноотропное средство, выпускаемое в таблетках ЗАО «Патент-фарм», Россия в таблетках. Фенибут-Лект в отличие от Бифрена можно приписывать пациентам старше 3-х лет и срок его годности составляет 36 месяцев.

Помимо полных аналогов Бифрена в продаже имеется немало его заменителей по терапевтической группе:

 1. Фезам. Болгарское ноотропное средство, терапевтический эффект от которого объясняется циннаризином и пирацетамом. Оно оказывает сосудорасширяющее и ноотропное действие, улучшает межнейрональную передачу в ЦНС и метаболизм веществ в головном мозге, повышают его устойчивость к кислородному голоданию, усиливает кровоснабжение в ишемизированном участке. Препарат расширяет цереброваскулярные сосуды, при этом не оказывает влияние на кровяное давление, понижает вязкость крови, снижает возбудимость вестибулярного аппарата. Фезам применяется при недостаточности мозгового кровообращении, патологиях ЦНС, которые сопровождаются нарушением памяти, неспособностью сосредоточится, ухудшением настроения, потерей интереса к жизни, после перенесенной черепно-мозговой травмы, болезни Меньера, астении психогенной этиологии, отравлении лекарственными препаратами. Ноотропное средство можно пить для профилактики мигренозных болей и морской болезни. Детям старше 5 лет Фезам назначается в комбинации с другими медикаментам при низкой обучаемости.
 2. Кортексин. Выпускается ноотропное средство в виде лиофилизата для приготовления инъекционного раствора. На фоне терапии улучшается функция головного мозга, повышается концентрация внимания, человек легче обучается, быстрые запоминает предоставленную информацию. Лекарство защищает нейроны от негативного воздействия нейротоксических факторов, в том числе свободных радикалов, уменьшает токсическое действие психотропных средств. Кортексин может применяться у детей с самого рождения при отставании в психомоторном и речевом развитии, расстройствах мозгового кровообращения, энцефалопатиях различной этиологии, черепно-мозговой травме, ослабление памяти, нарушении мышления, энцефалитах, астении, эпилепсии, детском церебральном параличе. Кортексин противопоказан при беременности, лактации и гиперчувствительности к его составу.

Стоимость Бифрена составляет в среднем 258 рублей.

Фармдействие

Бифрен — производное ГАМК и фенилэтиламина. Доминирующим является его антигипоксическое и антиамнестическое действие. Обладает транквилизирующими свойствами, стимулирует память и обучаемость, повышает физическую работоспособность; устраняет психоэмоциональную напряженность, тревожность, страх и улучшает сон; удлиняет и усиливает действие снотворных, наркотических, нейролептических и противосудорожных средств. Не влияет на холино- и адренорецепторы. Препарат удлиняет латентный период и укорачивает продолжительность и выраженность нистагма. Заметно уменьшает проявления астении и вазовегетативные симптомы, в том числе головную боль, ощущение тяжести в голове, нарушение сна, раздражительность, эмоциональную лабильность, повышает умственную работоспособность

В отличие от транквилизаторов, под влиянием Бифрена улучшаются психологические показатели (внимание, память, скорость и точность сенсорно-моторных реакций). У больных с астенией и у эмоционально лабильных пациентов уже с первых дней терапии препаратом улучшается самочувствие, повышается интерес и инициатива, мотивация к активной деятельности без седативного эффекта или возбуждения. Установлено, что Бифрен, применяемый после черепно-мозговой травмы, увеличивает количество митохондрий перифокально и улучшает биоэнергетику мозга

При наличии поражений сердца и желудка Бифрен нормализует процессы пероксидации липидов

Установлено, что Бифрен, применяемый после черепно-мозговой травмы, увеличивает количество митохондрий перифокально и улучшает биоэнергетику мозга. При наличии поражений сердца и желудка Бифрен нормализует процессы пероксидации липидов.

Препарат хорошо всасывается после перорального приема и хорошо проникает во все ткани организма, хорошо проникает через ГЭБ. Распределение в печени и почках близко к равномерному, а в мозгу и крови — ниже равномерного. Через 3 ч заметное количество введенного фенибута определяют в моче, в это же время концентрация препарата в ткани мозга не понижается, его выявляют в мозгу еще через 6 ч. На следующий день фенибут можно выявить только в моче; его отмечают в моче еще через 2 дня после приема, однако это количество составляет всего 5% введенной дозы. Наибольшее связывание фенибута происходит в печени (80%), оно не является специфичным. При повторном введении кумуляции не выявлено.

Основные свойства препарата

Как действуют таблетки «Бифрен»? Инструкция по применению данного препарата характеризует его как транквилизирующее средство, которое стимулирует обучаемость и память и положительно воздействует на работоспособность. Действие таблеток направлено на устранение психоэмоциональной напряженности, чувства тревоги и страха. Седативное действие улучшает сон, а также повышает активность снотворных, наркотических и противосудорожных средств.

Препарат «Бифрен» эффективно убирает вазовегетативные проявления, в частности, боли и тяжесть в голове, раздраженность. Основное отличие этого средства от привычных транквилизаторов состоит в том, что вместо угнетения психологические показатели, наоборот, улучшаются, а именно — повышается скорость сенсорно-моторных реакций.

Лекарство имеет отличную степень всасываемости, после которой оно распространяется по всем тканям и клеткам организма. Выводится через мочу и может там присутствовать два дня после приема. А наибольшее связывание активного компонента происходит в печени, повторные введения не приводят к кумуляции. Другими словами, препарат можно считать практически безвредным.

В качестве активного компонента лекарства использовано вещество фенибут, вспомогательные компоненты: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид безводный коллоидный, стеарат магния, натрия кроскармеллоза и тальк. Капсула состоит из желатина и диоксида титана.

Показания к применению

Таблетки назначаются для того, чтобы снизить тревожные и навязчивые состояния. Чаще всего это делается перед тяжелыми операциями, представляющими опасность для организма, или сложными диагностическими процедурами. Препарат часто прописывается врачами для лечения при:

 1. При снижении интеллектуальной активности (например, трудностях при обучении в школе или вузе);
 2. Эмоциональной неустойчивости или апатии;
 3. Укачивании или головокружениях, связанных с плохой работой вестибулярного аппарата (чаще всего в виде профилактики);
 4. Нарушениях памяти или способности сконцентрироваться на выполняемой задаче;
 5. Вбстинентном синдроме, связанным с зависимостью от алкоголя;
 6. Тревожные состояния: психопатия, иррациональные страхи и переживания, беспокойство.

Детям препарат назначается при заикании, нервных тиках и недержании мочи. Пожилым людям средство прописывается в тех случаях, когда человек не может заснуть из-за постоянных навязчивых тревожных мыслей, которые с трудом поддаются контролю или не вовсе не контролируются.

Особые указания

надлежит соблюдать осторожность больным с патологией пищеварительного тракта из-за раздражительного действия лекарства. Этим больным прописывают препарат в сниженных дозах. При длительном использовании контролируют клеточный состав крови, показатели функциональных печеночных проб.Использование в период беременности или кормления грудью

Использование лекарства в период беременности или кормления грудью противопоказано, так как нет достаточных данных относительно применения лекарства в этот период.Возможность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с иными механизмами. Пациентам, у которых во время лечения препаратом появляются сонливость, головокружение или другие нарушения со стороны ЦНС, надлежит воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с иными механизмами.Дети. Препарат возможно использовать у детей в возрасте старше 11 лет

При длительном использовании контролируют клеточный состав крови, показатели функциональных печеночных проб.Использование в период беременности или кормления грудью. Использование лекарства в период беременности или кормления грудью противопоказано, так как нет достаточных данных относительно применения лекарства в этот период.Возможность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с иными механизмами. Пациентам, у которых во время лечения препаратом появляются сонливость, головокружение или другие нарушения со стороны ЦНС, надлежит воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с иными механизмами.Дети. Препарат возможно использовать у детей в возрасте старше 11 лет.

Показания к применению

Показаниями для назначения лекарственного препарата Бифрен являются:

 • упадок интеллектуального потенциала;
 • уменьшение эмоциональности;
 • нарушение процесса запоминания, хранения и воспроизведения информации;
 • неспособность к концентрации внимания;
 • астенический синдром;
 • тревожные состояния;
 • невроз;
 • постоянно возникающее беспокойство и чувство страха;
 • психопатии;
 • в педиатрии – при расстройствах речевого аппарата (заикание), недержании мочи, тиках, а также при задержке мочи, обусловленной наличием миелодисплазий;
 • в геронтологии – расстройства сна, беспокойный ночной сон;
 • профилактика стрессовых состояний (в том числе перед проведением различных хирургических мероприятий и болезненных диагностических процедур, а также в других случаях);
 • дополнительное средство, применяемое с целью устранения абстинентного синдрома при лечении алкозависимых пациентов (способствует прекращению психопатологий и соматовегетативных нарушений). При указанном виде терапии Бифрен разрешается применять одновременно с детоксикантами;
 • лечение алкогольных пределириозных и делириозных состояний;
 • болезнь Меньера;
 • головокружения, вызванные патологическими изменениями вестибулярного аппарата;
 • профилактика морской болезни;
 • климактерический период и период менопаузы у женщин, сопровождающиеся различными расстройствами психики;
 • комплексная терапия женщин, страдающих остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника;
 • первичная открытоугольная глаукома (в составе комбинированной терапии).

Передозировка

Обычно Бифрен хорошо переносится и является малотоксичным препаратом. Только в случае принятия 7–14 г в сутки наблюдается выраженная гепатотоксичность препарата, которая проявляется эозинофилией и жировой дистрофией печени.

В результате передозировки могут возникать:

 • сонливость,
 • тошнота,
 • рвота,
 • снижение АД, вплоть до развития АГ,
 • нефропатологии в острой форме.

В случае возникновения указанных симптомов рекомендуется промывание желудка и дальнейшая терапия возникших симптомов.

В особо сложных случаях (возникновение АГ, ОПН) могут потребоваться дополнительные методы лечения указанных состояний.

Показания для применения

Лекарство помогает при нестабильном эмоциональном состоянии, проблемах с памятью, невнимательности, беспокойстве и головокружении.

Пациентам с неврозом навязчивых состояний, болезнью Меньера (заболеванием уха без гниения, при котором можно полностью потерять слух) чаще всего назначают бифрен и его аналоги.

Разрешено к применению людям с психическими или физическими расстройствами, и при ломках у зависимых от алкоголя.

Свойства Бифрена помогут и детям с заиканием и энурезом.

Людям пожилого возраста леарственное средство может помочь в период длительной бессонницы или ночной тревоге.

Какие аналоги и заменители Бифрена Дешевый аналог Бифрена

Какие существуют аналоги таблеток Бифрен? Какая их цена?

Есть много аналогов для препарата Бифрен, которые на порядок дешевле оригинала, эти препараты очень похожи по своему действию и применению, главное смотреть на дозировку в них действующего вещества. Обычно в более дорогом варианте имеются помимо основного компонента другие добавки, поэтому цена на такое лекарство будет выше.

Полными аналогами в составе действующего компонента, а также форма выпуска таблеток и их дозировка будут в таких лекарственных препаратах, как: Ноофен.

Также в эту группу войдет лекарственное средство:Фенибут.

Поэтому есть возможность сэкономить и купить более бюджетный препарата для лечения.

Чуть ли не полными аналогами Бифрена являются Ноофен и Фенибут (стоимость 250 мг — примерно 350 и 150 грн. соответственно).

Есть аналоги Бифрена в капсулах — они еще дешевле:

Кваттрекс (250 мг 110 грн) ;

Ноофен в капсулах (250 мг 390 грн).

Максимально приближенный препарат к Бифрену, схожий с ним — это Нообут IC.

Есть просто огромное количество препаратов, которые успешно заменяют Бифрен. У них у всех одинаковое действующее вещество, однако во всех случаях отсутствует такой компонент в составе, как фенибут, но есть дополнительные вещества, те, которые отсутствуют в Бифрене.

Так, аналоги, содержащие цитиколин: Нейродар, Лира, Кемодин, Кванил, Дендрикс, Аксотилин, Дифосфоцин, Цераксон, Нейроксон, Цитокон, Церомакс, Нейроника, Цитоколин, Фармаксон, Сомазин, Сомаксон.

Содержащие дополнительно гамма-аминомасляную кислоту: Аминалон.

Допонительно с пирацетамом: Биотропил, Луцетам, Ноотропил.

Винпоцитин: Кавинтон, Нейровин, Оксопотин, Вицеброл, Винпоцитин.

Бифрен — это лекарственное средство из группы психостимулирующих и ноотропных средств и и содержит в себе фенибут в дозировке 250 мг. Соответственно, препараты, которые также содержат в себе фенибут, являются его аналогами.

К таковым относятся Ноофен, который выпускается в виде порошка с дозировкой 100 и 500 мг, а также таблеток и капсул с дозировкой 250 мг. Однако, стоимость Ноофена выше, чем у Бифрена, поэтому он не является более бюджетным аналогом.

Приблизительно столько же, сколько и Бифрен, стоит Нообут IC, выпускаемый в виде таблеток с 100 и 250 мг фенибута. Есть и препарат Фенибут, дозировка 250 мг, но и его стоимость выше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector